5 lutego 2012

Nose tutorial! + new works.

To już 2012! Ależ opuściłam prowadzenie tego bloga! Czas to nadrobić ^^ Działam to tu, to tam - a o blogu zapominam ... O_o To na dobry początek może tutorial? Może umieszczenie nieco nowszych prac? ^^

So it's 2012! And must say that I forget about my blog! Time to bring it to life again ^^ I work on dA and on others sites - but about blog I just forget ... O_o Maybe for a good/new start - a tutorial? Maybe put a little more recent works? ^^
W najbliższym czasie - wolnym od egzaminów - postaram się zeskanować co nieco i wziąć się za kolejne prace. Celem jest: aby rok 2012 był obfitszy w prace niż poprzedni ^^

In the near future - free from exams - I'll try to scan something and start some new works.Chciałam również skorzystać z tego, że zabrałam się za aktualizację: i podziękować za cały support jakiego doświadczam ^^ Za wszystkie mega słowa/czyny itd. Daje to wiele motywacji!
Ciągle walczę! I najczęściej można mnie 'złapać':
deviantART
SHADOWNESS

I also wanted to take advantage of the fact that I do this update: and thank you for all the support I have experience all the time ^^ For all kinds words/actions etc. This gives me a lot of motivation!
I still fight! You can catch me on:
deviantART
SHADOWNESS

2 października 2011

News!

Nadeszła jesień - a wraz z nią masa pracy. Tak się cieszę i nie cieszę ... W każdym razie w najbliższych miesiącach możecie spodziewać się wielu nowości! W tym nowości akwarelowych - których dziwnym trafem nie udaje mi się zeskanować ^^ Może czekam na lepszy moment ... ?
Niżej najnowsza Praca.

Autumn has coming - and a lot of work coming too. I'm so happy and not happy ... In any case, in the near future you can expect new works! Especially watercolors - which are hard to scan^^ Maybe I look forward to a better time ... ?
Recent work.
No i oczywiście nie mogło zabraknąć Mego urodzinowego Prezentu dla siostry. Uwielbia Włóczykija!

And of course, could not miss My Gift to my sister's birthday. She love Snufkin!30 lipca 2011

Hair tutorial! + explanation.

Dzisiaj się narażę, oj narażę! Ale najpierw pozytyw ^^. Tutorial - reszcie udało mi się znaleźć czas by go wrzucić ... Był gotowy już jakiś czas temu - ale zapomniało mi się o nim! ^^. Nadrabiam!

Today some of you gonna hate me! But first - positive one ^^. Tutorial - made it few weeks before - and just have time to post it now... So I must making up!
To zaczynamy tą mniej pozytywną część. Mianowicie - czemu nie przyjmuję od was zamówień na prace? Czy mi ich nie dajecie? - nie! mam zdecydowanie za dużo zamówień. Czemu odmawiam?
Wszem i wobec ogłaszam: nie rysuję tego typu Prac ponieważ uważam iż jest to dosłowne i w przenośni !Szmacenie Rysunku!. Zapewne obraziłam tym większość wykonujących zamówienia tego typu - nie czujcie się tak! Mam swoje dość mocne zdanie i nie zamierzam go zmieniać. Tym samym nie neguje tych z was wykonujących takie prace - to jest wasz wybór - a w tym co robicie jesteście świetni! Moja decyzja o nie szmaceniu rysunku jest nieodwołalna od samego początku ^^ . Trzymam się tego i nie odpuszczę ...
Nie znaczy to, że nie przyjmuję zamówień komercyjnych. Ostatnimi czasy wykonałam ilustracje do książki która ukaże się w przyszłym roku w Norwegii i Szwecji.
Chciałam tym wyjaśnić czemu odmawiam. Mam wielką nadzieję, że zostanie to zrozumiane w sposób nie wzbudzający negatywnych emocji.

So we are starting less positive part. What am I not accepting orders/commissions from you? Aren't you giving them to me? - no! I have a lot of them! What am I refusing?
All and towards I am announcing: I am not drawing works of this type since I think that it is drawing's devastation!(it is the most lenient expression). Probably I offended with it carrying the majority out orders of this type - don't feel this way! I have my quite substantial sentence and I am not going to change it. I'm not negating this one of you performing such works - it is your choice - and in doing that you are excellent! I love your all works! My decision about not devastation of pictures is inevitable from beginning ^^.
I am holding on to it and I won't change my mind ...
It doesn't mean that I am not accepting commercial orders. Lately I made illustrations for the book which will appear next year in Norway and Sweden.
I wanted to explain why I'm refusing it. I hope that you will understand.